Svar på spørjeundersøking

Berre 15 har svart på spørjeundersøkinga i samband med Heimte-arrangementet. Du kan finne lenke til eit samandrag av svara her.Samandrag av svara som er kome inn finn du her.