Presentasjon på folkemøter

12. september var det folkemøter i Bykle og på Hovden i samband med kommuneplanarbeidet. Her kan du sjå presentasjonen som vart gjeve. Du kan òg laste ned eit foreløpig kart, og sjå beskriving av det som har vore drøfta som aktuelle utbyggingsområde.


Det som vert presentert her er ikkje noko endelig, men utkast å arbeide vidare etter. Når første utkast er klart, og politisk handsama, vert det sendt ut på høyring. Me tar og mot innspel fram mot høyring.

Presentasjon på folkemøter:    PowerPoint
Aktuelle utbyggingsområde:     Beskriving
Aktuelle utbyggingsområde:     Kart                (Du kan zoome deg inn på kartet)