Status for kommuneplanen

I løpet av høyringsrunden har det kome motsegner til seks ulike område i arealdelen av kommuneplanen. Kommunestyret har drøfta korleis ein skal forhalde seg til desse, og det vert no jobba administrativt og politisk for å kome fram til ei løysing.