Feil i temakart

Det har dessverre skjedd ein feil ved trykking av temakartet til kommuneplanen. På temakartet for kraft er ein del informasjon utelatt.

Kart med riktig informasjon kan lastast ned her, eller hentast på rådhuset.


Temakart kraft for nedlasting.